alissaqntq    

macey · · male · registered for 19 days · last online - 19 days ago

2007-2011 Yılları Arasında Kredi Çekenler Tazminat Alabilir,avukat ankara

Other ·

21.08.2007 ile 22.09.2011 tarihleri arasında bankadan kredi çekenler kartel faizi tazminatı alabilirler. Rekabet Kurumu piyasada faailiyette olan oniki kredi kuruluşuna kartel oluşturdukları için ceza kesmiştir. Rekabet Kurulu'nun uygulamış olduğu bu karar yüksek mahkeme tarafından onanmıştır. Bu şekilde verilmiş olan ceza kesinleşmiştir. Kartel nedeniyle yüksek faiz belirlenmesi sebebiyle zarara uğrayan tacirler uğradıkları zararın üç katı kadar tazminat için dava açma hakları vardır. O tarihler arasında araç kredisi çeken ve kredi kartı kullanan tüm kişiler bu davayı açma hakkına sahiptir. Bu kartel faizi tazminatı davası tüketici mahkemesinde açılabilir. Bu tür davalar mutlaka uzman bir avukat aracılığıyla açılmalıdır. Aksi durumunda hak kayıplarına uğramanız mümkündür. Bu tazminat hakkının hukuki dayanağı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nun 57 . ve 58. maddesidir. Kanunun bu maddesinde kartel oluşturarak mevcut piyasada ki rekabeti engelleyenler bu hukuka aykırı anlaşmadan dolayı zarar uğramış olanların zararını ortadan kaldırmak mecburiyetindedir. Kartel faizi nedeniyle açılması düşünülen davalar 10 senelik zamanaşımı süresine tabidir. Bu süre içinde açılmamış olan davalar zamanaşımından dolayı reddedilebilir. Bu davalar açılırken yüksek faiz nedeniyle uğranılan zararın üç katı oranında tazminat talep edildiği belirtilmelidir. 21.08.2007 ile 22.09.2011 tarihleri içerisinde oldukça fazla ihtiyaç kredisi alındığından dolayı çok miktarda dava açılacağından dava açmayı arzu eden kurumların süre kaybetmeden dava açmalarını öneririm. Aksi halde dava açmakta geç kalanların tüketici mahkemelerindeki yoğunluk nedeniyle alacaklarını elde etmeleri çok uzun süre alması muhtemeldir. O tarihler arasında kredi almış olanlar vakit kaybetmeden tüketici mahkemesi davalarında bakan bir avukattan yardım almasını ve davasını açmasını tavsiye ederim. Tazminat davası açmadan önce taşıt kredisi almış olduğunuz bankadan çekmiş olduğunuz kredi belgelerini almanız süreci hızlandırır.
http://www.gunes.av.tr/2007-2011-yillari-arasinda-kredi-cekenler-tazminat-alabilir.html

November 16th, 2016 06:51
This page is a personal homepage hosted on spinchat.com. The responsibility lies with the user.
spinchat.com is a large online-community with chat, blogs, boards, online games and much more.
Find new friends at Spinchat.com

Imprint · Privacy policy · Sitemap